Posts Tagged ‘zwolnienie lekarskie’

Jak długo można przebywać na chorobowym

świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje niektórym po dłuższej chorobie.

Są schorzenia, które trwają bardzo długo i przez to pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim przez długie miesiące. Okres zasiłkowy, czyli czas, kiedy mamy prawo do zasiłku chorobowego jest ściśle określony i wynosi 182 dni (w przypadku ciężarnych i chorych na gruźlicę został wydłużony do 270 dni). Gdy mija 182 dni, a pracownik nadal nie jest zdolny do pracy może wystąpić do ZUS o tzw. świadczenie rehabilitacyjne.

Warunkiem przyznania takiego świadczenie jest takie schorzenie, które rokuje, że pracownik ponownie stanie się zdolnym do pracy. Wniosek o świadczenie musi być jednak złożony dużo wcześniej, minimum 6 tygodni przed upływem 182 dni zwolnienia lekarskiego. O przyznaniu świadczenie rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik. Świadczenie może być przyznane maksymalnie nie dłużej niż 12 m-cy. Czasami są to jeden czy dwa miesiące. W czasie świadczenia rehabilitacyjnego jego wysokość wraz z upływem czasu maleje. Przez pierwsze 3 miesiące będziemy dostawać 90% podstawy zasiłku chorobowego, przez następne m-ce już tylko 75% podstawy.

Jedynie w przypadku wypadku przy pracy i choroby zawodowej kwota świadczenia wynosi odpowiednio 100 i 90% podstawy zasiłku chorobowego. Świadczenia nie może uzyskać osoba mająca prawo do emerytury, a także osoby na urlopie bezpłatnym, wychowawczym ani urlopie na poratowanie zdrowia. Świadczenie może zostać cofnięte, gdy pobierająca je osoba podejmie pracę, lub utrata zdrowia była skutkiem przestępstwa czy innego wykroczenia.

Kto finansuje zasiłki

chorobowe

Chorobowe może przydarzyć się każdemu.

Gdy dopada nas choroba i potrzebne jest zwolnienie lekarskie nie każdy tak naprawdę wie, kto pokrywa koszty naszej niezdolności do pracy. W przypadku zwolnienia lekarskiego (nie spowodowanego wypadkiem przy pracy) za pierwsze 33 dni nieobecności płaci za to pracodawca. Jedynie w przypadku osób starszych (tzn. po 50 roku życia pracodawca płaci tylko za pierwsze 14 dni), po tym okresie wypłatę należnego świadczenia czyli zasiłku chorobowego (wcześniej nazywa się to wynagrodzeniem chorobowym) przejmuje na siebie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gdy ulegniemy wypadkowi w pracy wtedy od pierwszego dnia nieobecności przysługuje nam zasiłek chorobowy płatny przez ZUS. W przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny zasiłek opiekuńczy jest wypłacany od razu przez ZUS. Zasiłek taki przysługuje na 60 dni w roku kalendarzowym, jak nie ma innego członka rodziny, który mógłby sprawować opiekę nad chorym. W przypadku urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zasiłek macierzyński od pierwszego dnia jest wypłacany przez ZUS.

Pisząc, że przez ZUS rozumiemy, że tak naprawdę jest finansowany z budżetu państwa, czyli z naszych podatków. Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane w przypadku wyczerpania zasiłku chorobowego i również finansowane jest przez budżet, a płacone przez ZUS. Podobnie jest z zasiłkiem wyrównawczym. W przypadku podatników zatrudniających ponad 20 pracowników, to oni wypłacają zasiłki w imieniu ZUS, a potem pomniejszają bieżące składki za pracowników o wypłaconą kwotę zasiłków.

Polak na chorobowym

chorobowe

L4 powinno być wykorzystywane na powrót do zdrowia, nie na inne cele.

Polacy na zwolnieniach lekarskich spędzają ok. 10 mln dni miesięcznie, a ZUS wypłaca z tego tytułu ok. 600 mln zł miesięcznie. Obowiązujące przepisy są tak skonstruowane, że można chorować 182 dni i niektórzy Polacy niestety nadużywają tego przywileju. Kontrole, które przeprowadza ZUS systematycznie udowadniają, że część tych zwolnień lekarskich jest niezasadnych, a Polacy po prostu symulują.

W zeszłym roku zakwestionowano 50 tys zwolnień lekarskich, a w ten sposób pozostało w budżecie 178 mln zł. Polacy na zwolnieniu lekarskim pracują u innego pracodawcy, remontują mieszkania, budują domy, wykonują prace porządkowe, uczą się do egzaminów, a Ci najodważniejsi wyjeżdżają nawet na urlopy zagraniczne. Zasadność zwolnienia lekarskiego może sprawdzić zarówno pracodawca, jak i ZUS. Ten drugi jest jednak w gorszej sytuacji, gdyż kopie L4 z przychodni lekarskich i gabinetów trafiają do niego ze sporym opóźnieniem, najczęściej wtedy, gdy kilkudniowe L4 już się skończyło.

Najczęściej wystawiane są bowiem krótkie zwolnienia lekarskie, a pracownicy mając świadomość, że możliwość sprawdzenia ich przez ZUS jest znikoma wykorzystują je do innych celów. Trwają prace nad wdrożeniem tzw. e-zwolnień, które drogą elektroniczną będą docierać do ZUS-u i pracodawcy bezpośrednio po ich wystawieniu. Jest szansa, że wprowadzenie tego systemu ukróci niezasadne zwolnienia i pozwoli zaoszczędzić sporą kwotę, którą co roku ZUS wypłaca symulantom.

E-zwolnienia lekarskie

elektroniczne zwolnienie lekarskie

Czy papierowe druki L4 oddejdą do lamusa?

Zmianie uległa data wprowadzenia e-zwolnień lekarskich. Z ponad rocznym opóźnieniem, bo zamiast ruszyć w 2013 roku, system wejdzie w życie dopiero w 2014 roku. Mimo że, takie zwolnienia miały być wystawiane już w 2012 roku. Dzięki wprowadzeniu systemu, zmniejszyłaby się liczba absencji, za którą płacą zarówno pracodawcy jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według planów podczas wizyty pacjenta, lekarz ma wypełniać elektroniczny formularz, który za pośrednictwem sieci natychmiast trafiałby do ZUS. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość szybkiej kontroli, tego czy pracownik rzeczywiście choruje. Gdyby można było wyeliminować lewe zwolnienia, w kieszeniach pracodawców pozostałoby 500 milionów złotych. Jednak już dziś wiadomo, że to niemożliwe, nawet dzięki systemowi e-zwolnień. Wprowadzenie systemu usprawniłoby możliwość dokonywania kontroli, a takie działanie mogłoby przynieść oszczędności rzędu 200-300 milionów złotych. Opóźnione wprowadzenie nie jest winą ZUS.

Aby można było wprowadzić system, musi dojść do zmian w prawie, a nowelizacje powinno opracować ministerstwo. Zmianom powinny ulec między innymi ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz cztery inne rozporządzenia. Wprowadzenie systemu e-zwolnień ma być również ułatwieniem dla chorych. Od chwili wprowadzenia systemu nikt z rodziny nie będzie musiał donosić zwolnienia chorego do pracodawcy. Mimo że e-formularze mają wejść w życie w 2014 roku, to lekarze jeszcze przez jakiś czas będą mogli wypełniać tradycyjne formularze L4.

Kwestionowanie zwolnienia chorobowego

choroba

Czas zwolnienia lekarskiego powinno sie przeznaczyć na powrót do zdrowia, a nie w innym celu.

Coraz częściej dane z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują na wzrost liczby osób, u których zwolnienie lekarskie jest kwestionowane. Najczęściej dochodzi do kontroli, gdy chory pracownik, zamiast leżeć w domu, jak wynika z zapisu na zwolnieniu, wypoczywa na wczasach. Kontrole może przeprowadzić albo pracodawca albo ZUS.

Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że pracownik nadużywa zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, musi zwrócić wypłacony dotychczas zasiłek chorobowy, w całości. Za okres trwania zwolnienia, nie otrzymuje również wynagrodzenia ponieważ nie było go w tym czasie w pracy. Do kontroli może dojść również w momencie, gdy pracownik mimo przebywania na zwolnieniu lekarskim ciągle pracuje i zarabia w innej firmie. Takie działanie bardzo łatwo wykryć, szczególnie w momencie, gdy ZUS wypłaca zasiłek, a jednocześnie wpływają składki od wynagrodzenia z innej firmy. W takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi pracodawca, a nie pracownik. Pracodawca, który wiedział, że pracownik jest na zwolnieniu, a dopuścił go do pracy, musi liczyć się z odpowiedzialnością i karami dyscyplinarnymi.

Może się także zdarzyć, że do kontroli dochodzi na wniosek osoby zatrudnionej. Jeżeli zakwestionuje okres zwolnienia i udowodni, że w tym czasie pracował, to zamiast należnego świadczenia chorobowego w wysokości 80%, należy mu się 100% wynagrodzenia. Są wyjątki od reguły. Pracownik, który w zwolnieniu ma zapis, że może chodzić, może wziąć ślub i nie kwestionuje to jego zwolnienia. Do utraty zasiłku nie dochodzi również w momencie, gdy praca miala charakter incydentalny.

Zmiany w zwolnieniach lekarskich mundurowych

policja

Czy wejdą w życie zmiany, regulujące wysokość wynagrodzenia służb mundurowych na l4?

Do 22 stycznia trwały konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian w zwolnieniach lekarskich służb mundurowych. Zmiany miałyby dotyczyć między innymi obniżenia, ze 100 do 80 procent pensji, zasiłków chorobowych dla funkcjonariuszy i żołnierzy.

Do tej pory stawka zasiłku chorobowego wynosiła 100%, jednak wielu ludzi, w tym premier Donald Tusk, twierdziło, że to nieuzasadniony przywilej i powoduje on nadużywanie zwolnień lekarskich. Projekt zakłada wypłatę zasiłku w wysokości 100% pensji  wówczas, gdy choroba będzie wynikała z pełnienia służby. Pełną stawkę otrzymają również osoby przebywające na zwolnieniu z powodu chorób zawodowych, wypadków w drodze do służby, kobiety chorujące w trakcie ciąży oraz dawcy komórek , tkanek i narządów.

Obniżona stawkę mundurowy otrzyma również w sytuacji gdy zwolnienie będzie wystawione z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Pieniądze które zostaną w budżecie, 20% różnicy, będą przeznaczone na fundusz nagród i zapomóg. Z funduszu będą korzystać osoby, wykonujące zajęcia służbowe za chorych współpracowników. Obniżenie uposażenia nie wpłynie na wysokość podstawy emerytury i renty. Pracownik mundurowy może zostać tak samo skontrolowany przez lekarzy orzeczników ZUS  jak pracownik cywilny.

Jak mówią statystyki, codziennie na zwolnieniu przebywa średnio 6 tysięcy policjantów. Zmiany mają doprowadzić do zwiększenia liczby funkcjonariuszy przebywających na służbie. Ma to doprowadzić do zwiększonego poczucia bezpieczeństwa u obywateli. Rząd chce, aby nowe przepisy weszły w życie już w lipcu tego roku.

Zwolnienie w czasie ciąży

pracownica w ciąży

L4 w czasie ciąży jest przywilejem pracownicy.

Ciężarna kobieta, ze względów zdrowotnych nie zawsze jest w stanie wykonywać swoje obowiązki w pracy. Sięga po przysługujące jej, 100% płatne, zwolnienie lekarskie. Jednak coraz częściej zdarza się, że po zwolnienie sięgają kobiety którym nic nie dolega. Dlaczego tak się dzieje? Co jest powodem że coraz więcej kobiet już na początku ciąży prosi lekarza prowadzącego o wypisanie zwolnienia lekarskiego? Przecież ciąża to nie choroba, ktoś by pomyślał. Początki ciąży są bardzo trudne dla większości przyszłych mam.

Często pojawiają się mdłości, bóle w podbrzuszu, senność. Zamiast cieszyć, mamy zamartwiają się o zdrowie maluszków, o to czy rozwija się prawidłowo, bo to przecież pierwsze miesiące są najważniejszymi w rozwoju dziecka. Jednak są ciąże które przebiegają bezobjawowo. Dlaczego w takim razie kobiety tak chętnie sięgają po L4? Powodem może być to, że stanowiska pracy nie są przystosowane do ciężarnych. Nie zapominajmy o tym, że ciężarna przy komputerze może spędzać jedynie 4 godziny dziennie. Co z pozostałymi 4 godzinami, jeżeli kobieta pracuje w biurze, przy komputerze? Pracodawca powinien znaleźć kobiecie inne zajęcie, co jeśli nie chce lub nie może wskazać innego stanowiska? Dlaczego ciężarna ma ryzykować zdrowie i życie swojego nienarodzonego dziecka?

Statystyki na rok 2011 mówią o tym, że 18,3 % zwolnień lekarskich to były zwolnienia z powodu ciąży, porodu i połogu, blisko 15 % zwolnień stanowiły te wystawiane z powodu chorób układu oddechowego, 15% to urazy i zatrucia. Jak widać liczba zwolnień nie jest wyjątkowo wysoka i nie przeważa wyjątkowo mocno pozostałych typów zwolnień. Więc czy kobiety naprawdę nadużywają zwolnień?

Kto i kiedy może nas skontrolować?

zwolnienie lekarskie L4

Czasami na chorobowym możemy spodziewać się kontroli.

Mamy 7 dni żeby dostarczyć zwolnienie lekarskie do pracodawcy lub ZUS. Gdy dostajemy krótkie „chorobowe” szanse na kontrolę, czy stosujemy się do zaleceń lekarza, przez pracodawcę lub ZUS maleją. By ułatwić kontrolę pracowników przebywających na zwolnieniach, pracodawcy postulują o wprowadzenie elektronicznych zwolnień. Umożliwiło by to natychmiastowe informowanie pracodawcy o wystawionym zwolnieniu. Pracodawcy chcą również wprowadzić zmiany w płatnościach za dni zwolnienia. Chcą, by pierwszy dzień zwolnienia nie był objęty wypłatą wynagrodzenia. W przeszłości polskich przepisów istniało już coś takiego, szybko ten system został wycofany, ponieważ wzrosła liczba zwolnień lekarskich trwających minimum 7 dni – przepis mówił o niewypłacaniu wynagrodzenia za pierwszy dzień, w przypadku gdy zwolnienie trwało do 6 dni.

Pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób, mogą kontrolować pracowników, rzadko jednak korzystają z tego przywileju. Mniejsze przedsiębiorstwa (do 20 pracowników) o przeprowadzenie kontroli mogą poprosić ZUS. Kontrole przeprowadzane są w dwóch zakresach. Bada  prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, po drugie sprawdza prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich.

Podczas kontroli lekarz orzecznik może zbadać osobę przebywającą na zwolnieniu chorobowym, skierować na badania specjalistyczne oraz może zażądać od lekarza udostępnienia dokumentacji medycznej. Jeżeli nie dostarczymy niezbędnej dokumentacji lub uniemożliwimy przeprowadzenie badania, nasze zaświadczenie lekarskie traci ważność następnego dnia. Lekarz orzecznik może również wyznaczyć nam wcześniejszy termin powrotu zdolności do pracy, niż orzekł lekarz wystawiający zwolnienie, w takiej sytuacji nasze zaświadczenie traci ważność od tej daty.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia na 2013. Życzymy pogody ducha i rodzinnej atmosfery.

Poratuj swoje zdrowie!

urlop dla poratowania zdrowia

W zawodzie nauczyciela konieczny bywa urlop dla poratowania zdrowia.

Zwolnienia lekarskie dotyczą pracowników wszystkich branż. Istnieją zawody, w których istnieją odrębne rozwiązania prawne dotyczące zwolnień i w których pracownicy mają prawo do tak zwanego urlopu dla poratowania zdrowia. Oświata jedną z dziedzin, w której urlop dla poratowania zdrowia jest potrzebny z wielu powodów. Problemy z krtanią, wypalenie zawodowe, a także inne kłopoty zdrowotne wynikające nie tylko z trudów pracy zawodowej dają nauczycielowi prawo do skorzystania z dłuższego czasu wolnego służącego regeneracji sił.

Zasady udzielania urlopu zdrowotnego określa Karta Nauczyciela. Urlop dla poratowania zdrowia jest urlopem płatnym. Przysługuje on nauczycielowi, który jest zatrudniony na pełen etat na czas nieokreślony, kiedy staż jego pracy w szkole przekroczył siedem lat. Aby umożliwić zalecone leczenie, dyrektor może udzielić urlopu na czas nie dłuższy niż jeden rok.

Aby skorzystać z tego rodzaju świadczenia nauczyciel jest zobowiązany uzyskać opinię lekarza pierwszego kontaktu, u którego na stałe się leczy. Warunkiem koniecznym jest, aby był to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Opinia lekarza prowadzącego wyłącznie prywatną praktykę nie będzie brana pod uwagę. Lekarz wydaje opinię po przeprowadzeniu badania oraz ewentualnych konsultacjach. Wynik badania lekarskiego oraz wszelkich dodatkowych konsultacji musi zostać dołączony do wniosku.

Zgodę na udzielenie urlopu zdrowotnego wydaje dyrektor placówki, w której jest zatrudniony nauczyciel. Podczas okresu urlopu pracownik oświaty ma prawo do comiesięcznej pensji w jej zasadniczej postaci, a także dodatku za wysługę lat i innych pracowniczych uprawnień. Nie może natomiast pozwolić sobie na podjęcie innej pracy, ponieważ grozi to odwołaniem z urlopu.

Świadczenia rehabilitacyjne

świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne to szansa na powrót do zdrowia.

Nierzadko zdarza się tak, że choroba, która dopada człowieka znacząco się wydłuża. Gdy ubezpieczony wykorzysta pełny okres zasiłkowy, który wynosi 182 dni lub 270 w okresie ciąży lub gdy choroba spowodowana była gruźlicą, a nadal jest niezdolny do pracy wtedy lekarz prowadzący może złożyć wniosek o przyznanie świadczeń rehabilitacyjnych, jeśli dalsze leczenie czy rehabilitacja rokują na odzyskanie zdrowia. O przyznaniu takich świadczeń decyduje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie takie przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez dwanaście miesięcy.

Wysokość świadczenie rehabilitacyjnego wynosi:
90 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),
75 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres,
100 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży,
100 % podstawy zasiłku chorobowego, jeżeli świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że osoba pobierająca świadczenie rehabilitacyjne - mimo wcześniejszym dobrych rokowań – pozostaje nadal niezdolna do pracy, może wystąpić do ZUS o przyznanie jej renty z tytułu niezdolności do pracy.