Posts Tagged ‘zwolnień’

Czy wolno nam chorować

W czasie kryzysu, wiele osób boi się brać zwolnienia lekarskie, nawet wtedy, gdy objawy chorobowe są widoczne i utrudniają wykonywanie obowiązków w pracy. To błąd, coraz częściej bowiem występują, choroby zawodowe, które jak najbardziej uprawniają do odpoczynku i kuracji i wypłaty świadczeń z tego tytułu. Zresztą bagatelizowanie chorób, może prowadzić do rozwoju objawów, ich nasilenia w takim stopniu, ze wystąpi zagrożenie stałego uszczerbku na zdrowiu. Do zwolnień lekarskich uprawnia stwierdzenie przez lekarza niezdolności do pracy, mogą być to choroby takie jak grypa, angina, przeziębienie ale również zwolnienie lekarskie może otrzymać pracownik, który ma zaburzenia psychiczne. Coraz częstszym powodem długich zwolnień lekarskich jest stwierdzenie u pracownika przez lekarza psychiatrę depresji. Jest znamienne dla osób, które pracują w dużym stresie , pod presją lub przeżyli traumę, zawodowa lub prywatną. Najczęściej depresja jest stwierdzana u pracowników wielkich korporacji ale również pracowników służb mundurowych, szczególnie wojskowych i policjantów.