Posts Tagged ‘pobyt w szpitalu’

Świadczenia chorobowe za pobyt w szpitalu

pobyt w szpitalu

Za pobyt w szpitalu pracownikowi należy się zasiłek.

Niezdolność do pracy spowodowana jest różnymi przyczynami: chorobą, macierzyństwem, koniecznością sprawowania opieki na dzieckiem czy innym chorym członkiem rodziny. Za okres ten przysługuje ubezpieczonym świadczenie chorobowe. Czasami niezdolność do pracy jest związana z pobytem w szpitalu, a fakt ten wpływa na wysokość przysługujących świadczeń. Osoba ubezpieczona, niezdolna do pracy z powodu choroby może skorzystać z zasiłku chorobowego.

Więcej na temat: prawo pracy

Ma on zrekompensować utracone w tym czasie dochody, ale w stopniu określonym przepisami. Za czas niezdolności do pracy otrzymuje się najpierw wynagrodzenie chorobowe (za pierwsze 33 dni płatne przez pracodawcę), a następnie zasiłek chorobowy płatny przez ZUS. Oba te świadczenia to z reguły 80% średniego wynagrodzenia z poprzednich 12m-cy. Są jednak odstępstwa od tego. 100% zasiłek przysługuje kobietom w ciąży czy za wypadek w pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje również za pobyt w szpitalu, z reguły jednak w niższym wymiarze.

O ile wynagrodzenie chorobowe prawie zawsze opiewa na 80%, zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu już tylko 70% podstawy. Są odstępstwa od tej zasady. U osób powyżej 50 roku życia zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu między 15 a 33 dniem niezdolności do pracy wynosi 80%. Dopiero od 34 dnia spada do 70%. W przypadku kobiet w ciąży oraz wypadku w pracy wymiar zasiłku wynosi 100%. Zasiłek przysługuje za wszystkie dni pobytu, wliczając również dni wolne od pracy.