Posts Tagged ‘kontrola na chorobowym’

Kwestionowanie zwolnienia chorobowego

choroba

Czas zwolnienia lekarskiego powinno sie przeznaczyć na powrót do zdrowia, a nie w innym celu.

Coraz częściej dane z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują na wzrost liczby osób, u których zwolnienie lekarskie jest kwestionowane. Najczęściej dochodzi do kontroli, gdy chory pracownik, zamiast leżeć w domu, jak wynika z zapisu na zwolnieniu, wypoczywa na wczasach. Kontrole może przeprowadzić albo pracodawca albo ZUS.

Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że pracownik nadużywa zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, musi zwrócić wypłacony dotychczas zasiłek chorobowy, w całości. Za okres trwania zwolnienia, nie otrzymuje również wynagrodzenia ponieważ nie było go w tym czasie w pracy. Do kontroli może dojść również w momencie, gdy pracownik mimo przebywania na zwolnieniu lekarskim ciągle pracuje i zarabia w innej firmie. Takie działanie bardzo łatwo wykryć, szczególnie w momencie, gdy ZUS wypłaca zasiłek, a jednocześnie wpływają składki od wynagrodzenia z innej firmy. W takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi pracodawca, a nie pracownik. Pracodawca, który wiedział, że pracownik jest na zwolnieniu, a dopuścił go do pracy, musi liczyć się z odpowiedzialnością i karami dyscyplinarnymi.

Może się także zdarzyć, że do kontroli dochodzi na wniosek osoby zatrudnionej. Jeżeli zakwestionuje okres zwolnienia i udowodni, że w tym czasie pracował, to zamiast należnego świadczenia chorobowego w wysokości 80%, należy mu się 100% wynagrodzenia. Są wyjątki od reguły. Pracownik, który w zwolnieniu ma zapis, że może chodzić, może wziąć ślub i nie kwestionuje to jego zwolnienia. Do utraty zasiłku nie dochodzi również w momencie, gdy praca miala charakter incydentalny.

Kto i kiedy może nas skontrolować?

zwolnienie lekarskie L4

Czasami na chorobowym możemy spodziewać się kontroli.

Mamy 7 dni żeby dostarczyć zwolnienie lekarskie do pracodawcy lub ZUS. Gdy dostajemy krótkie „chorobowe” szanse na kontrolę, czy stosujemy się do zaleceń lekarza, przez pracodawcę lub ZUS maleją. By ułatwić kontrolę pracowników przebywających na zwolnieniach, pracodawcy postulują o wprowadzenie elektronicznych zwolnień. Umożliwiło by to natychmiastowe informowanie pracodawcy o wystawionym zwolnieniu. Pracodawcy chcą również wprowadzić zmiany w płatnościach za dni zwolnienia. Chcą, by pierwszy dzień zwolnienia nie był objęty wypłatą wynagrodzenia. W przeszłości polskich przepisów istniało już coś takiego, szybko ten system został wycofany, ponieważ wzrosła liczba zwolnień lekarskich trwających minimum 7 dni – przepis mówił o niewypłacaniu wynagrodzenia za pierwszy dzień, w przypadku gdy zwolnienie trwało do 6 dni.

Pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób, mogą kontrolować pracowników, rzadko jednak korzystają z tego przywileju. Mniejsze przedsiębiorstwa (do 20 pracowników) o przeprowadzenie kontroli mogą poprosić ZUS. Kontrole przeprowadzane są w dwóch zakresach. Bada  prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, po drugie sprawdza prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich.

Podczas kontroli lekarz orzecznik może zbadać osobę przebywającą na zwolnieniu chorobowym, skierować na badania specjalistyczne oraz może zażądać od lekarza udostępnienia dokumentacji medycznej. Jeżeli nie dostarczymy niezbędnej dokumentacji lub uniemożliwimy przeprowadzenie badania, nasze zaświadczenie lekarskie traci ważność następnego dnia. Lekarz orzecznik może również wyznaczyć nam wcześniejszy termin powrotu zdolności do pracy, niż orzekł lekarz wystawiający zwolnienie, w takiej sytuacji nasze zaświadczenie traci ważność od tej daty.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia na 2013. Życzymy pogody ducha i rodzinnej atmosfery.

Kiedy możemy spodziewać się kontroli na chorobowym

Grypa

Chory pracownik może się spodziewać kontroli w czasie chorobowego.

Zwolnienie lekarskie na czas choroby jest przywilejem każdego pracownika, który podlega obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Za czas choroby przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 80% pensji zasadniczej, chyba że zwolnienie lekarskie dotyczy kobiety w ciąży lub osoby, która uległa wypadkowi w czasie pracy.

Jeśli pracownik wykorzystuje zwolnienie chorobowe nagminnie lub pracodawca podejrzewa, że czas ten jest przeznaczony na inne zajęcia, a nie na wypoczynek czy leczenie, to pracownik może się spodziewać kontroli, która potwierdzi fakt choroby oraz odpoczynku. Kontrolę prawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego może przeprowadzić pracodawca, jeśli zatrudnia więcej niż dwudziesty pracowników lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek pracodawcy w przypadku zatrudniania mniej niż 20 osób. Kontroli podlegają przede wszystkim te osoby, które pracodawca lub ZUS podejrzewa o nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego. Dzień kontroli nie jest znany pracownikowi, a przeprowadza się ją w miejscu zamieszkania, czasowego pobytu lub w miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej.

Jeśli kontrola nie zastanie osoby chorej w domu, to zwykle pozostawia informację o tym fakcie lub też wysyła ją pocztą i wymaga od pracownika złożenia wyjaśnień. Jeśli nieobecność chorego pracownika w domu spowodowana była zdarzeniem, związanym z procesem leczenia (wizyta u lekarza, realizacja recept, rehabilitacja), to pracownik nie straci prawa do zwolnienia chorobowego. Inaczej zaś, jeśli czas zwolnienia lekarskiego jest wykorzystywany nieprawidłowo, wtedy pracownik musi wrócić do pracy.